Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Erdas Imagine Images (.img)"

Erdas Imagine Images (.img)


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/img
Titulek: Erdas Imagine Images (.img)
Popis: Erdas Imagine Images (.img) je proprietární formát pro vícepásmová georeferencovaná rastrová data. Původně byl vyvinut pro potřeby softwaru ERDAS IMAGINE. IMG soubory využívají sktukturu IMAGINE Hierarchical File Format (HFA).
Titulek (en): Erdas Imagine Images (.img)
Popis (en): Erdas Imagine Images (.img) is a proprietary format for multi-layer geo-referenced raster images developed originally for use with ERDAS IMAGINE software. The IMG files use ERDAS IMAGINE Hierarchical File Format (HFA) structure.
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: img
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty