Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Radio Technical Commision for Maritime Services Format"

Radio Technical Commision for Maritime Services Format


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/rtcm
Titulek: Radio Technical Commision for Maritime Services Format
Popis: Mezinárodní standard přenosu dat pro DGNSS.
Titulek (en): Radio Technical Commision for Maritime Services Format
Popis (en): International standard for DGNSS data exchange.
Platnost: VALID
Platné od: 14.11.2018
Platné do:
Ident: rtcm
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: http://www.rtcm.org/differential-global-navigation-satellite--dgnss--standards.html
Symbologie: bez symbologie


Další formáty