Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ věcného břemene"

Typ věcného břemene


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/
Titulek: Typ věcného břemene
Popis: Číselník obsahuje typy věcných břemen.
Titulek (en): Easement type
Popis (en): Codelist contains types of easements.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Věcné břemeno (podle listiny) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/EasementAcToDocument TYPRAV_KOD 36 VALID
Věcné břemeno cesty https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/PathwayEasement TYPRAV_KOD 37 VALID
Věcné břemeno chůze https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/WalkEasement TYPRAV_KOD 38 VALID
Věcné břemeno oprav a údržby https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/MaintenanceEasement TYPRAV_KOD 40 VALID
Věcné břemeno vedení https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/UtilityEasement TYPRAV_KOD 41 VALID
Věcné břemeno štítové zdi https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/GablewallEasement TYPRAV_KOD 43 VALID
Věcné břemeno spoluužívání https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/CoUseEasement TYPRAV_KOD 44 VALID
Věcné břemeno dolování https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/MiningEasement TYPRAV_KOD 46 VALID
Věcné břemeno chůze a jízdy https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/WalkRideEasement TYPRAV_KOD 47 VALID
Věcné břemeno výměnku https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/AccommodationEasement TYPRAV_KOD 49 VALID
Věcné břemeno požívání https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/ConsumptionEasement TYPRAV_KOD 51 VALID
Věcné břemeno povinnosti vyplácet důchod https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/PayPensionEasement TYPRAV_KOD 52 VALID
Právo k nemovitosti (podle listiny) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/RealEstateRight TYPRAV_KOD 91 INVALID
Věcné břemeno podle § 28d zák.č.42/92 Sb., z.op.č.297/92 Sb. https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/EasementPar28 TYPRAV_KOD 101 VALID
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/UtilityLineSettingOperationEasement TYPRAV_KOD 107 VALID
Věcné břemeno zatěžující spoluvlastnický podíl https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/CoOwnershipShareEncumberingEasement TYPRAV_KOD 108 VALID
Věcné břemeno spoluužívání zastavěného pozemku https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/CoUseOfBuiltUpLandEasement TYPRAV_KOD 117 VALID
Věcné břemeno k výkonu vlastnického práva ke stavbě https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/ExecuteOwnershipRightToBuildingEasement TYPRAV_KOD 118 VALID
Věcné břemeno pro nemovitost z jiného katastrálního území https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/EasementForOtherCUEstate TYPRAV_KOD 120 VALID
Věcné břemeno zřízení plotu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/FenceConstructionEasement TYPRAV_KOD 121 VALID
Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/EasementForNotRegisteredRealEstate TYPRAV_KOD 131 VALID
Věcné břemeno elektric.vedení a oprávnění (zák.č.79/1957 Sb) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/powerLineEasement TYPRAV_KOD 142 VALID
Oprávnění z věcného břemene převzaté z pozemkové knihy https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/AuthorizationEasementFromLandRegister TYPRAV_KOD 156 VALID
Věcné břemeno převzaté z pozemkové knihy https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/EasementFromLandRegister TYPRAV_KOD 157 VALID
Věcné břemeno jízdy https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/RideEasement TYPRAV_KOD 39 VALID
Věcné břemeno zřízení plotu, zdi https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/FenceWallEasement TYPRAV_KOD 42 VALID
Věcné břemeno braní vody https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/WaterTakingEasement TYPRAV_KOD 45 VALID
Věcné břemeno bytu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/FlatEasement TYPRAV_KOD 48 VALID
Věcné břemeno užívání https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/UseEasement TYPRAV_KOD 50 VALID
Věcné břemeno ochrany vodního zdroje https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/WaterSourceProtectionEasement TYPRAV_KOD 53 VALID
Věcné břemeno užívání bytu podle § 27 zák.č. 72/94 Sb. https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/FlatUseEasement TYPRAV_KOD 102 VALID
Věcné břemeno k nemovitosti z jiného katastrálního území https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/EasementToOtherCUEstate TYPRAV_KOD 119 VALID
Věcné břemeno zřízení zdi https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/WallConstructionEasement TYPRAV_KOD 122 VALID
Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/ElectricitySupplyFacilityEasement TYPRAV_KOD 141 VALID
Věcné břemeno zatěžující nemovitost neevidovanou v katastru https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/EasmentEncumeringRealEstateFromLandRegister TYPRAV_KOD 233 VALID