Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ značky bodu bodového pole"

Typ značky bodu bodového pole


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/GeodeticPointSymbolTypeValue/
Titulek: Typ značky bodu bodového pole
Popis: Číselník obsahuje typy značek bodů bodového pole. Typy jsou pouze podle typu značky, nikoliv podle typu bodového pole.
Titulek (en): Geodetic point symbol type
Popis (en): Codelist contains point symbol types. Types are divided according to the type of the symbol, not the point field type.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Bod polohového bodového pole https://services.cuzk.cz/registry/codelist/GeodeticPointSymbolTypeValue/GeodeticControlPoint TYPPPD_KOD_ZNACKA 101 VALID
Podzemní značka https://services.cuzk.cz/registry/codelist/GeodeticPointSymbolTypeValue/UndergroundGeodeticControlPoint TYPPPD_KOD_ZNACKA 102 VALID