Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ zeměměřické činnosti"

Typ zeměměřické činnosti


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/
Titulek: Typ zeměměřické činnosti
Popis: Typ zeměměřické činosti, pro kterou ZPMZ vzniklo.
Titulek (en): Land surveying activity
Popis (en): Land surveying activity type, which ZPMZ was created for.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/ZPMZ 101 VALID
Neměřický záznam (NEMZ) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/NEMZ 102 VALID
Vytyčovací náčrt https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/SettingOutSketch 103 VALID
Obnova operátu - měřeno https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/RenewalSurveyed 104 VALID
Obnova operátu - neměřeno https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/RenewalNotSurveyed 105 VALID