Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ zeměměřické činnosti" » Číselníková hodnota "Vytyčovací náčrt"

Vytyčovací náčrt


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/SettingOutSketch
Titulek: Vytyčovací náčrt
Popis:
Titulek (en): Setting-out sketch
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 01.01.2022
Platné do:
Ident: SettingOutSketch
Číselník: Typ zeměměřické činnosti
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování: 103
Symbologie: bez symbologie


Další formáty