Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Využití území"

Využití území


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/
Titulek: Využití území
Popis: Číselník obsahuje národní druhy využití území (nikoliv hilucs).
Titulek (en): Land use
Popis (en): Codelist contains land use types (not hilucs).
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Skleník, pařeniště https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Greenhouse ZPVYPA_KOD 1 VALID
Školka https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/ForestTreeNursery ZPVYPA_KOD 2 VALID
Plantáž dřevin https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/TreePlantation ZPVYPA_KOD 3 VALID
Les jiný než hospodářský https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/NonProductionForest ZPVYPA_KOD 4 VALID
Lesní pozemek, na kterém je budova https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/ForestedAreaWithBuilding ZPVYPA_KOD 5 VALID
Rybník https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Pond ZPVYPA_KOD 6 VALID
Koryto vodního toku přirozené nebo upravené https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/NaturalWatercourse ZPVYPA_KOD 7 VALID
Koryto vodního toku umělé https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/ArtificialWatercourse ZPVYPA_KOD 8 VALID
Vodní nádrž přírodní https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/NaturalWaterTank ZPVYPA_KOD 9 VALID
Vodní nádrž umělá https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/ArtificialWaterTank ZPVYPA_KOD 10 VALID
Zamokřená plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/WaterloggedArea ZPVYPA_KOD 11 VALID
Společný dvůr https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/SharedYard ZPVYPA_KOD 12 VALID
Zbořeniště https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Ruins ZPVYPA_KOD 13 VALID
Dráha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Railway ZPVYPA_KOD 14 VALID
Dálnice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Highway ZPVYPA_KOD 15 VALID
Silnice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Road ZPVYPA_KOD 16 VALID
Ostatní komunikace https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/OtherRoads ZPVYPA_KOD 17 VALID
Ostatní dopravní plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/OtherTrafficAreas ZPVYPA_KOD 18 VALID
Zeleň https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Greenery ZPVYPA_KOD 19 VALID
Sportoviště a rekreační plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/RecreationArea ZPVYPA_KOD 20 VALID
Hřbitov, urnový háj https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Cemetery ZPVYPA_KOD 21 VALID
Kulturní a osvětová plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/CulturalArea ZPVYPA_KOD 22 VALID
Manipulační plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/HandlingArea ZPVYPA_KOD 23 VALID
Dobývací prostor https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/MiningArea ZPVYPA_KOD 24 VALID
Skládka https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/Dump ZPVYPA_KOD 25 VALID
Jiná plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/OtherArea ZPVYPA_KOD 26 VALID
Neplodná půda https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/InfertileLand ZPVYPA_KOD 27 VALID
Vodní plocha, na které je budova https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/WaterSurfaceWithBuilding ZPVYPA_KOD 28 VALID
Fotovoltaická elektrárna https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/PhotovoltaicPowerPlant ZPVYPA_KOD 29 VALID