Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "ArcIMS Map Service : konfigurace (*.AXL)"

ArcIMS Map Service : konfigurace (*.AXL)


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:AIMS--http--configuration
Titulek: ArcIMS Map Service : konfigurace (*.AXL)
Popis:
Titulek (en): ArcIMS Map Service : configuration (*.AXL)
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 17.05.2017
Platné do:
Ident: ESRI:AIMS--http--configuration
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty