Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Webová služba transformace souřadnic (WCTS) verze 0.4.0 - vlastnosti"

Webová služba transformace souřadnic (WCTS) verze 0.4.0 - vlastnosti


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WCTS-0.4.0-http-get-capabilities
Titulek: Webová služba transformace souřadnic (WCTS) verze 0.4.0 - vlastnosti
Popis:
Titulek (en): Web coordinate transformation service (WCTS) v0.4.0 Capabilities
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 02.05.2020
Platné do:
Ident: OGC:WCTS-0.4.0-http-get-capabilities
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty