Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ původní geometrie"

Typ původní geometrie


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OriginalGeometryTypeValue/
Titulek: Typ původní geometrie
Popis: Čísleník obsahuje typ původní geometrie, tzn. nepřevedené do lomené čáry.
Titulek (en): Original geometry type
Popis (en): Codelist contains original geometry type (before conversion to line string).
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Kružnicový oblouk https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OriginalGeometryTypeValue/ArcGeometry originalGeometryType 1 VALID
Spline křivka https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OriginalGeometryTypeValue/SplineGeometry originalGeometryType 2 VALID
Složený polygon. https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OriginalGeometryTypeValue/CompoundPolygon originalGeometryType 4 VALID
Kružnice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OriginalGeometryTypeValue/Circle originalGeometryType 3 VALID