Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ jiného prvku mapy"

Typ jiného prvku mapy


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/
Titulek: Typ jiného prvku mapy
Popis: Čísleník obsahuje typy jiných prvků mapy v souladu s katastrální vyhláškou.
Titulek (en): Other feature type
Popis (en): Codelist contains other feature types as described in cadastral decree.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Budova zděná, betonová, kovová evidovaná v SPI https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/Building TYPPPD_KOD 404 VALID
Vodní dílo https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/WaterWork TYPPPD_KOD 424 VALID
Kovový, betonový stožár https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/Mast TYPPPD_KOD 601 VALID
Hraniční znak https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/BorderMark TYPPPD_KOD 105 VALID
Nemovitá kulturní památka https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/CulturalMonument TYPPPD_KOD 318 VALID
Budova zděná, betonová, kovová https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/OtherBuilding TYPPPD_KOD 402 VALID
Kostel, kaple nebo modlitebna https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/Church TYPPPD_KOD 409 VALID
Předmět malého rozsahu určený středem https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/SmallObjectCenterPoint TYPPPD_KOD 411 VALID
Předmět malého rozsahu bez rozlišení https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/SmallObjectNoScale TYPPPD_KOD 412 VALID
Most, propustek https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/Bridge TYPPPD_KOD 420 VALID
Příhradový stožár https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/LatticeTower TYPPPD_KOD 602 VALID
Název města https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/CityName TYPPPD_KOD 1001 VALID
Název městského obvodu nebo části https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/TownDistrictName TYPPPD_KOD 1002 VALID
Název obce https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/MunicipalityName TYPPPD_KOD 1004 VALID
Název části obce https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/MunnicipalitySectionName TYPPPD_KOD 1005 VALID
Název místní části https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/DistrictName TYPPPD_KOD 1006 VALID
Název ulice,nábřeží,tržiště,most https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/ThoroughfareName TYPPPD_KOD 1008 VALID
Název podružné pozemkové tratě https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/SecLotsName TYPPPD_KOD 1010 VALID
Název sousedního státu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/CountryName TYPPPD_KOD 1012 VALID
Název řeky, jezera, vel. rybníku, přehrady https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/WatercourseOrAreaName TYPPPD_KOD 1014 VALID
Název potoka, rybníku https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/PondStreamName TYPPPD_KOD 1015 VALID
Symbol vodního toku užšího než 2m https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/NarrowWatercourseSymbol TYPPPD_KOD 1060 VALID
Hranice - vnitřní kresba https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/BoundaryInnerDrawing TYPPPD_KOD 21800 VALID
Hranice - vnitřní kresba shora neviditelná https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/InvisibleBoundaryInnerDrawing TYPPPD_KOD 21810 VALID
Hranice - vnitřní kresba pohyblivá, nestálá https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/MovableBoundaryInnerDrawing TYPPPD_KOD 21820 VALID
Hranice - vnitřní kresba sporná https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/DisputableBoundaryInnerDrawing TYPPPD_KOD 21840 VALID
Hranice ochraného pásma https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/ProtectionZoneBoundary TYPPPD_KOD 22400 VALID
Osa železniční koleje norm.rozchodu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/RailwayAxis TYPPPD_KOD 50100 VALID
Osa nadzemního vedení https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/OverheadLine TYPPPD_KOD 60500 VALID
Vedení vysokého a velmi vysokého napětí https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/PowerLine TYPPPD_KOD 60502 VALID
Synagoga https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/Synagogue TYPPPD_KOD 410 VALID
Číslo hraničního znaku na státní hranici https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/BorderMarkNumber TYPPPD_KOD 1027 VALID
Hranice - vnitřní kresba bez topologie https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/BoundaryInnerDrawingWOTopology TYPPPD_KOD 22000 VALID
Název pozemkové tratě https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/LotsName TYPPPD_KOD 1009 VALID
Nezařazený symbol po migraci https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/OtherSymbol TYPPPD_KOD 1052 VALID
Nezařazený text po migraci https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/OtherText TYPPPD_KOD 1051 VALID
Hranice chráněného území https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/ProtectedAreaBoundary TYPPPD_KOD 22300 VALID
Název náměstí, parku https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/SquareName TYPPPD_KOD 1007 VALID
Název řeky sloužící k dopravě https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/TransportRiverName TYPPPD_KOD 1013 VALID
Hranice - vnitřní kresba podzemní https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/UndergroundBoundaryInnerDrawing TYPPPD_KOD 21850 VALID
Šipka k parcelnímu číslu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/ArrowToParcelNumber VALID