Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ služby založené na prostorových datech" » Číselníková hodnota "ECWP služba"

ECWP služba


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ECWP
Titulek: ECWP služba
Popis: Služby ECWP poskytují data ve formátu ECW pomocí optimalizovaného streamovaného protokolu ECWP.
Titulek (en): ECWP service
Popis (en): ECWP services provide data in ECW format via an optimized stream protocol ECWP.
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: ECWP
Číselník: Typ služby založené na prostorových datech
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty