Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Odkaz na umístění čísla"

Odkaz na umístění čísla


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/
Titulek: Odkaz na umístění čísla
Popis: Čísleník obsahuje hodnoty umístění vztažného bodu čísla nebo nápisu v katastrální mapě, který odpovídá standardu firmy Gepro.
Titulek (en): Number position reference
Popis (en): Codelist contains values of number or text position reference in cadastral map according to the standard od the company Gepro.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Vlevo dole https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/BottomLeft position 1 VALID
Dole uprostřed https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/MiddleBottom position 2 VALID
Vpravo dole https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/BottomRight position 3 VALID
Vlevo nahoře https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/UpperLeft position 4 VALID
Nahoře uprostřed https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/UpperMiddle position 5 VALID
Vpravo nahoře https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/UpperRight position 6 VALID
Vlevo uprostřed https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/MiddleLeft position 7 VALID
Uprostřed https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/Middle position 8 VALID
Vpravo uprostřed https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/MiddleRight position 9 VALID