Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Odkaz na umístění čísla" » Číselníková hodnota "Uprostřed"

Uprostřed


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/Middle
Titulek: Uprostřed
Popis: Vztažný bod je umístěn uprostřed textu
Titulek (en): Middle
Popis (en): Reference point is located in the middle of the text.
Platnost: VALID
Platné od: 24.03.2017
Ident: Middle
Číselník: Odkaz na umístění čísla
Jmenný prostor mapování: position
Hodnota mapování: 8
Symbologie: bez symbologie


Další formáty