Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Odkaz na umístění čísla" » Číselníková hodnota "Dole uprostřed"

Dole uprostřed


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/MiddleBottom
Titulek: Dole uprostřed
Popis: Vztažný bod je umístěn uprostřed dolního okraje textu
Titulek (en): Middle bottom
Popis (en): Reference point is located in the middle of bottom edge of the text.
Platnost: VALID
Platné od: 24.03.2017
Ident: MiddleBottom
Číselník: Odkaz na umístění čísla
Jmenný prostor mapování: position
Hodnota mapování: 2
Symbologie: bez symbologie


Další formáty