Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Odkaz na umístění čísla" » Číselníková hodnota "Vlevo uprostřed"

Vlevo uprostřed


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/MiddleLeft
Titulek: Vlevo uprostřed
Popis: Vztažný bod je umístěn uprostřed levého okraje textu
Titulek (en): Middle left
Popis (en): Reference point is located in the middle of left edge of the text.
Platnost: VALID
Platné od: 24.03.2017
Ident: MiddleLeft
Číselník: Odkaz na umístění čísla
Jmenný prostor mapování: position
Hodnota mapování: 7
Symbologie: bez symbologie


Další formáty