Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Odkaz na umístění čísla" » Číselníková hodnota "Vpravo uprostřed"

Vpravo uprostřed


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/MiddleRight
Titulek: Vpravo uprostřed
Popis: Vztažný bod je umístěn uprostřed pravého okraje textu
Titulek (en): Middle right
Popis (en): Reference point is located in the middle of right edge of the text.
Platnost: VALID
Platné od: 24.03.2017
Ident: MiddleRight
Číselník: Odkaz na umístění čísla
Jmenný prostor mapování: position
Hodnota mapování: 9
Symbologie: bez symbologie


Další formáty