Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Odkaz na umístění čísla" » Číselníková hodnota "Vlevo nahoře"

Vlevo nahoře


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/UpperLeft
Titulek: Vlevo nahoře
Popis: Vztažný bod je umístěn v levém horním rohu textu
Titulek (en): Upper left
Popis (en): Reference point is located in the upper left corner of the text.
Platnost: VALID
Platné od: 24.03.2017
Ident: UpperLeft
Číselník: Odkaz na umístění čísla
Jmenný prostor mapování: position
Hodnota mapování: 4
Symbologie: bez symbologie


Další formáty