Directory listing [/shp/]


[To Parent Directory]
date time size name description
<directory>kuobsahuje soubory s katastrální mapou po k.ú.
<directory>obecobsahuje soubory s daty RÚIAN po obcích.
<directory>statobsahuje soubory s daty RÚIAN za stát.