Služby mapového serveru

Všechny služby tohoto serveru jsou poskytovány bezúplatně a řídí se Podmínkami poskytování prostorových dat a síťových služeb ČÚZK.

Neharmonizované služby

Katastrální mapa

Přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí.

Správní jednotky

Správní a územní členění státu a územní obvody katastrálních pracovišť.
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp ; getCapabilities

Stav digitalizace

Stav a postup digitalizace katastrálních území, přehled kladu mapových listů a území s analogovou/vektorovou katastrální mapou.
  • prohlížecí služba (WMS): https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp ; getCapabilities

RÚIAN

  • Vybraná data RÚIAN (k.ú., části obce, ulice, stavební objekty, adresní místa, …) ve formátu SHP (aktualizace týdně): https://services.cuzk.cz/shp/obec/
  • Vybraná data RÚIAN (kraje, okresy, obce, k.ú, ZSJ, …) ve formátu SHP (aktualizace týdně): https://services.cuzk.cz/shp/stat/
  • Prohlížecí služba (WMS) pro Účelové územní prvky: https://services.cuzk.cz/wms/local-uup-wms.asp ; getCapabilities

Záznamy podrobného měření změn (ZPMZ)

Záznamy podrobného měření změn – poskytování polygonů a definičních bodů zájmových oblastí ZPMZ. Jedná se o stejná data, která jsou poskytována v aplikaci Nahlížení do KN.
  • stahovací služba (WFS): https://services.cuzk.cz/wfs/local-zpmz-wfs.asp; getCapabilities
  • základní informace o datech a službě: data; stahovací

Harmonizované (INSPIRE) služby

Adresy

INSPIRE téma Addresses (adresy), popis dat.

Správní jednotky

INSPIRE téma Administrative Units (správní jednotky), popis dat.

Katastrální parcely

INSPIRE téma Cadastral Parcels (hranice parcel, hranice katastrálních území), popis dat.

Katastrální parcely - národní rozšíření

INSPIRE téma Cadastral Parcels Extended (kompletní kresba katastrální mapy), popis dat.

Budovy

INSPIRE téma Buildings (budovy).

Information about INSPIRE services in English

INSPIRE themes Addresses, Administrative units, Buildings and Cadastral parcels.

Ostatní dokumentace, návody

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby


Aktuality

11.5.2022
WMS - nová vrstva Nemovitosti s nesoulady
Dne 9.5.2022 bylo do WMS služby pro Katastrální mapu (https://services.cuzk.cz/wms/local-KM-wms.asp?) nově přidána vrstva zobrazující Nemovitosti s nesoulady, které byly doposud zobrazovány pouze v Nahlížení do katastru nemovitostí. Aktualizace vrstvy je stejná jako u katastrální mapy a zobrazuje se do měřítka 1: 10 000.
6.5.2022
Informace k zveřejněným souborům VFK k 1.5.2022
Zveřejněné soubory katastrální mapy ve formátu VFK byly odstraněny z důvodu chyby v kódování. Omlouváme se za komplikace, na odstranění závady pracujeme.
19.4.2022
Podpora SOAP u WFS služeb
U INSPIRE harmonizovaných WFS služeb pro témata AD, AU, BU, CP a CPX jsou nově podporovány dotazy ve formě SOAP ve verzi 1.1. Implementace vychází ze standardu OGC WFS 2.0. Přístupové url adresy pro SOAP jsou odlišné od url adres pro dotazy ve formě KVP a jsou uvedeny v capabilities služeb.
15.11.2021
Data ve formátu DGN
Od 1.1.2022 se nově budou generovat DGN soubory s katastrální mapou ve verzi V8 na místo současné verze V7 (https://services.cuzk.cz/dgn/ku/. V souvislosti s touto změnou se od 1.4.2022 zastaví aktualizace katastrální mapy v souborech DXF. Na adrese https://services.cuzk.cz/dxf/ku/ zůstanou soubory DXF ještě zachované. Webová stránka bude doplněna o informaci, že soubory nejsou od výše zmíněného data aktualizované a v průběhu druhé poloviny roku 2022 dojde k jejich odstranění.
30.7.2021
Přechod na kódování UTF8 v souborech VFK. V souvislosti s plánovaným přechodem databáze ISKN na kódování UTF8 dojde k úpravě exportu a importu VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF8. Dosud používaná kódování již nebudou nadále podporována. Změna se týká všech odběratelů dat ve formátu VFK, včetně geodetů (příjem podkladů a odevzdání výsledků zeměměřických činností) a uživatelů otevřených dat ve formátu VFK. Předpokládaný termín realizace je jaro 2022.
12.2.2021
Od 10.2.2021 jsou na adrese https://services.cuzk.cz/shp/uzsvm/ nově poskytovány shapefile soubory, které obsahují nemovitosti evidované pro nedostatečně identifikovaného vlastníka, předávané na ÚZSVM, dle §§ 64,65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Stejné nemovitosti také obsahuje nová vrstva nem_nedostatecne_identif_vlast, která je nově součástí wms služby pro katastrální mapu https://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp. Aktualizace vrstvy je 1x za půl roku při předání dat na ÚZSVM.
5.2.2021
Od 1. února 2021 je katastrální mapa poskytována také formou WMTS v systému JTSK (EPSG:5514) a Google projekci (EPSG:3857).
27.8.2020
Od 1. října 2020 dojde ke změně formátu identifikátoru souřadnicových systémů u INSPIRE harmonizovaných WFS služeb (WFS AD, AU, BU, CP, CPX). Současná podoba identifikátoru ve formě OGC URN (např.: urn:ogc:def:crs:EPSG::3045) bude z důvodu kompatibility s požadavky INSPIRE zaměněna za identifikátor ve tvaru http URI (např.: https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045). Dotčené WFS služby budou pro přímý přístup k datům nadále podporovat identifikátory ve tvaru OGC URN i zkrácený zápis ve formě EPSG:XXXX (např. EPSG:3045), ale v dokumentu capabilities budou uvedeny pouze souř. systémy ve tvaru http URI.