Directory listing [/sestavy/]


[To Parent Directory]
date time size name description
<directory>uhdpobsahuje soubory se sestavou úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP)
<directory>voobsahuje soubory po obcích/momc s adresními místy s vazbou na volební okrsky