Directory listing [/shp/]


[To Parent Directory]
date time size name description
<directory>kuObsahuje soubory s katastrální mapou po k.ú.
<directory>obecObsahuje soubory s daty RÚIAN po obcích.
<directory>statObsahuje soubory s daty RÚIAN za stát.
<directory>uzsvmObsahuje nemovitosti evidované pro nedostatečně identifikovaného vlastníka, předávané na ÚZSVM.
27.01.2021 1:2416.0 KB PREHLED_vrstev.pdfObsahuje popis atributů jednotlivých vrstev a popis použitých zkratek