Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ hranice"

Typ hranice


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/
Titulek: Typ hranice
Popis: Číselník obsahuje typy hranic. Typy jsou děleny podle úrovně správního členění, podel viditelnosti a původu hranice nebo podle umístění značky.
Titulek (en): Boundary type
Popis (en): Codelist contains boundary types. Types are divided according to the administrative hierarchy, visibility or origin of the boundary but also by the symbol position.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Hranice státní (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundary TYPPPD_KOD 20100 VALID
Hranice státní (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundarySymbolMid TYPPPD_KOD 20102 VALID
Hranice státní (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundarySymbolBeg TYPPPD_KOD 20103 VALID
Hranice státní (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundarySymbolEnd TYPPPD_KOD 20104 VALID
Hranice státní (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundarySymbolBoth TYPPPD_KOD 20105 VALID
Hranice státní shora neviditelná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInvisible TYPPPD_KOD 20110 VALID
Hranice státní shora neviditelná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInvisibleSymbolMid TYPPPD_KOD 20112 VALID
Hranice státní shora neviditelná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInvisibleSymbolBeg TYPPPD_KOD 20113 VALID
Hranice státní shora neviditelná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInvisibleSymbolEnd TYPPPD_KOD 20114 VALID
Hranice státní shora neviditelná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInvisibleSymbolBoth TYPPPD_KOD 20115 VALID
Hranice státní pohyblivá, nestálá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryMovable TYPPPD_KOD 20120 VALID
Hranice státní pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryMovableSymbolMid TYPPPD_KOD 20122 VALID
Hranice státní pohyblivá, nestálá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryMovableSymbolBeg TYPPPD_KOD 20123 VALID
Hranice státní pohyblivá, nestálá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryMovableSymbolEnd TYPPPD_KOD 20124 VALID
Hranice státní pohyblivá, nestálá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryMovableSymbolBoth TYPPPD_KOD 20125 VALID
Hranice státní převzatá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInherited TYPPPD_KOD 20130 INVALID
Hranice státní převzatá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInheritedSymbolMid TYPPPD_KOD 20132 INVALID
Hranice státní převzatá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInheritedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20133 INVALID
Hranice státní převzatá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInheritedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20134 INVALID
Hranice státní převzatá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryInheritedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20135 INVALID
Hranice státní sporná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryDisputed TYPPPD_KOD 20140 VALID
Hranice státní sporná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryDisputedSymbolMid TYPPPD_KOD 20142 VALID
Hranice státní sporná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryDisputedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20143 VALID
Hranice státní sporná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryDisputedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20144 VALID
Hranice státní sporná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryDisputedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20145 VALID
Hranice státní podzemní (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryUnderground TYPPPD_KOD 20150 VALID
Hranice státní podzemní (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryUndergroundSymbolMid TYPPPD_KOD 20152 VALID
Hranice státní podzemní (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryUndergroundSymbolBeg TYPPPD_KOD 20153 VALID
Hranice státní podzemní (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryUndergroundSymbolEnd TYPPPD_KOD 20154 VALID
Hranice kraje podzemní (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryUndergroundSymbolBeg TYPPPD_KOD 20353 VALID
Hranice kraje podzemní (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryUndergroundSymbolEnd TYPPPD_KOD 20354 VALID
Hranice kraje podzemní (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryUndergroundSymbolBoth TYPPPD_KOD 20355 VALID
Hranice okresu (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundary TYPPPD_KOD 20400 VALID
Hranice okresu (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundarySymbolMid TYPPPD_KOD 20402 VALID
Hranice okresu (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundarySymbolBeg TYPPPD_KOD 20403 VALID
Hranice okresu (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundarySymbolEnd TYPPPD_KOD 20404 VALID
Hranice okresu (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundarySymbolBoth TYPPPD_KOD 20405 VALID
Hranice okresu shora neviditelná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInvisible TYPPPD_KOD 20410 VALID
Hranice okresu shora neviditelná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInvisibleSymbolMid TYPPPD_KOD 20412 VALID
Hranice okresu shora neviditelná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInvisibleSymbolBeg TYPPPD_KOD 20413 VALID
Hranice okresu shora neviditelná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInvisibleSymbolEnd TYPPPD_KOD 20414 VALID
Hranice okresu shora neviditelná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInvisibleSymbolBoth TYPPPD_KOD 20415 VALID
Hranice státní podzemní (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/StateBoundaryUndergroundSymbolBoth TYPPPD_KOD 20155 VALID
Hranice kraje (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundary TYPPPD_KOD 20300 VALID
Hranice kraje (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundarySymbolMid TYPPPD_KOD 20302 VALID
Hranice kraje (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundarySymbolBeg TYPPPD_KOD 20303 VALID
Hranice kraje (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundarySymbolEnd TYPPPD_KOD 20304 VALID
Hranice kraje (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundarySymbolBoth TYPPPD_KOD 20305 VALID
Hranice kraje shora neviditelná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInvisible TYPPPD_KOD 20310 VALID
Hranice kraje shora neviditelná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInvisibleSymbolMid TYPPPD_KOD 20312 VALID
Hranice kraje shora neviditelná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInvisibleSymbolBeg TYPPPD_KOD 20313 VALID
Hranice kraje shora neviditelná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInvisibleSymbolEnd TYPPPD_KOD 20314 VALID
Hranice kraje shora neviditelná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInvisibleSymbolBoth TYPPPD_KOD 20315 VALID
Hranice kraje pohyblivá, nestálá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryMovable TYPPPD_KOD 20320 VALID
Hranice kraje pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryMovableSymbolMid TYPPPD_KOD 20322 VALID
Hranice kraje pohyblivá, nestálá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryMovableSymbolBeg TYPPPD_KOD 20323 VALID
Hranice kraje pohyblivá, nestálá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryMovableSymbolEnd TYPPPD_KOD 20324 VALID
Hranice kraje pohyblivá, nestálá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryMovableSymbolBoth TYPPPD_KOD 20325 VALID
Hranice kraje převzatá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInherited TYPPPD_KOD 20330 INVALID
Hranice kraje převzatá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInheritedSymbolMid TYPPPD_KOD 20332 INVALID
Hranice kraje převzatá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInheritedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20333 INVALID
Hranice kraje převzatá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInheritedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20334 INVALID
Hranice kraje převzatá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryInheritedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20335 INVALID
Hranice kraje sporná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryDisputed TYPPPD_KOD 20340 VALID
Hranice kraje sporná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryDisputedSymbolMid TYPPPD_KOD 20342 VALID
Hranice kraje sporná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryDisputedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20343 VALID
Hranice kraje sporná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryDisputedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20344 VALID
Hranice kraje sporná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryDisputedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20345 VALID
Hranice kraje podzemní (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryUnderground TYPPPD_KOD 20350 VALID
Hranice kraje podzemní (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/RegionBoundaryUndergroundSymbolMid TYPPPD_KOD 20352 VALID
Hranice okresu pohyblivá, nestálá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryMovable TYPPPD_KOD 20420 VALID
Hranice okresu pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryMovableSymbolMid TYPPPD_KOD 20422 VALID
Hranice okresu pohyblivá, nestálá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryMovableSymbolBeg TYPPPD_KOD 20423 VALID
Hranice okresu pohyblivá, nestálá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryMovableSymbolEnd TYPPPD_KOD 20424 VALID
Hranice okresu pohyblivá, nestálá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryMovableSymbolBoth TYPPPD_KOD 20425 VALID
Hranice okresu převzatá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInherited TYPPPD_KOD 20430 INVALID
Hranice okresu převzatá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInheritedSymbolMid TYPPPD_KOD 20432 INVALID
Hranice okresu převzatá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInheritedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20433 INVALID
Hranice okresu převzatá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInheritedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20434 INVALID
Hranice okresu převzatá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryInheritedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20435 INVALID
Hranice okresu sporná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryDisputed TYPPPD_KOD 20440 VALID
Hranice okresu sporná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryDisputedSymbolMid TYPPPD_KOD 20442 VALID
Hranice okresu sporná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryDisputedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20443 VALID
Hranice okresu sporná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryDisputedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20444 VALID
Hranice okresu sporná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryDisputedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20445 VALID
Hranice okresu podzemní (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryUnderground TYPPPD_KOD 20450 VALID
Hranice okresu podzemní (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryUndergroundSymbolMid TYPPPD_KOD 20452 VALID
Hranice okresu podzemní (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryUndergroundSymbolBeg TYPPPD_KOD 20453 VALID
Hranice okresu podzemní (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryUndergroundSymbolEnd TYPPPD_KOD 20454 VALID
Hranice okresu podzemní (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/DistrictBoundaryUndergroundSymbolBoth TYPPPD_KOD 20455 VALID
Hranice obce (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundary TYPPPD_KOD 20500 VALID
Hranice obce (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundarySymbolMid TYPPPD_KOD 20502 VALID
Hranice obce (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundarySymbolBeg TYPPPD_KOD 20503 VALID
Hranice obce (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundarySymbolEnd TYPPPD_KOD 20504 VALID
Hranice obce (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundarySymbolBoth TYPPPD_KOD 20505 VALID
Hranice obce shora neviditelná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInvisible TYPPPD_KOD 20510 VALID
Hranice obce shora neviditelná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInvisibleSymbolMid TYPPPD_KOD 20512 VALID
Hranice obce shora neviditelná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInvisibleSymbolBeg TYPPPD_KOD 20513 VALID
Hranice obce shora neviditelná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInvisibleSymbolEnd TYPPPD_KOD 20514 VALID
Hranice kat.území shora neviditelná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInvisibleSymbolBeg TYPPPD_KOD 20613 VALID
Hranice kat.území shora neviditelná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInvisibleSymbolEnd TYPPPD_KOD 20614 VALID
Hranice kat.území shora neviditelná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInvisibleSymbolBoth TYPPPD_KOD 20615 VALID
Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryMovable TYPPPD_KOD 20620 VALID
Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryMovableSymbolMid TYPPPD_KOD 20622 VALID
Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryMovableSymbolBeg TYPPPD_KOD 20623 VALID
Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryMovableSymbolEnd TYPPPD_KOD 20624 VALID
Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryMovableSymbolBoth TYPPPD_KOD 20625 VALID
Hranice kat.území převzatá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInherited TYPPPD_KOD 20630 INVALID
Hranice kat.území převzatá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInheritedSymbolMid TYPPPD_KOD 20632 INVALID
Hranice kat.území převzatá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInheritedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20633 INVALID
Hranice kat.území převzatá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInheritedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20634 INVALID
Hranice kat.území převzatá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInheritedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20635 INVALID
Hranice kat.území sporná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryDisputed TYPPPD_KOD 20640 VALID
Hranice kat.území sporná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryDisputedSymbolMid TYPPPD_KOD 20642 VALID
Hranice kat.území sporná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryDisputedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20643 VALID
Hranice kat.území sporná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryDisputedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20644 VALID
Hranice kat.území sporná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryDisputedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20645 VALID
Hranice kat.území podzemní (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryUnderground TYPPPD_KOD 20650 VALID
Hranice kat.území podzemní (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryUndergroundSymbolMid TYPPPD_KOD 20652 VALID
Hranice kat.území podzemní (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryUndergroundSymbolBeg TYPPPD_KOD 20653 VALID
Hranice kat.území podzemní (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryUndergroundSymbolEnd TYPPPD_KOD 20654 VALID
Hranice kat.území podzemní (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryUndergroundSymbolBoth TYPPPD_KOD 20655 VALID
Hranice parcely standardní https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralParcelsBoundaryStandard TYPPPD_KOD 21900 VALID
Hranice parcely shora neviditelná https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralParcelsBoundaryInvisible TYPPPD_KOD 21910 VALID
Hranice parcely pohyblivá, nestálá https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralParcelsBoundaryMovable TYPPPD_KOD 21920 VALID
Hranice parcely převzatá https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralParcelsBoundaryInherited TYPPPD_KOD 21930 INVALID
Hranice parcely sporná https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralParcelsBoundaryDisputed TYPPPD_KOD 21940 VALID
Hranice parcely podzemní https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralParcelsBoundaryUnderground TYPPPD_KOD 21950 VALID
Hranice parcely převzatá z map dřívějších pozemkových evidencí https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralParcelsBoundaryInheritedFLR TYPPPD_KOD 21999 VALID
Hranice obce shora neviditelná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInvisibleSymbolBoth TYPPPD_KOD 20515 VALID
Hranice obce pohyblivá, nestálá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryMovable TYPPPD_KOD 20520 VALID
Hranice obce pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryMovableSymbolMid TYPPPD_KOD 20522 VALID
Hranice obce pohyblivá, nestálá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryMovableSymbolBeg TYPPPD_KOD 20523 VALID
Hranice obce pohyblivá, nestálá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryMovableSymbolEnd TYPPPD_KOD 20524 VALID
Hranice obce pohyblivá, nestálá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryMovableSymbolBoth TYPPPD_KOD 20525 VALID
Hranice obce převzatá (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInherited TYPPPD_KOD 20530 INVALID
Hranice obce převzatá (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInheritedSymbolMid TYPPPD_KOD 20532 INVALID
Hranice obce převzatá (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInheritedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20533 INVALID
Hranice obce převzatá (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInheritedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20534 INVALID
Hranice obce převzatá (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryInheritedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20535 INVALID
Hranice obce sporná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryDisputed TYPPPD_KOD 20540 VALID
Hranice obce sporná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryDisputedSymbolMid TYPPPD_KOD 20542 VALID
Hranice obce sporná (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryDisputedSymbolBeg TYPPPD_KOD 20543 VALID
Hranice obce sporná (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryDisputedSymbolEnd TYPPPD_KOD 20544 VALID
Hranice obce sporná (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryDisputedSymbolBoth TYPPPD_KOD 20545 VALID
Hranice obce podzemní (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryUnderground TYPPPD_KOD 20550 VALID
Hranice obce podzemní (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryUndergroundSymbolMid TYPPPD_KOD 20552 VALID
Hranice obce podzemní (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryUndergroundSymbolBeg TYPPPD_KOD 20553 VALID
Hranice obce podzemní (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryUndergroundSymbolEnd TYPPPD_KOD 20554 VALID
Hranice obce podzemní (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/MunicipalBoundaryUndergroundSymbolBoth TYPPPD_KOD 20555 VALID
Hranice kat.území (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundary TYPPPD_KOD 20600 VALID
Hranice kat.území (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundarySymbolMid TYPPPD_KOD 20602 VALID
Hranice kat.území (značka na začátku) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundarySymbolBeg TYPPPD_KOD 20603 VALID
Hranice kat.území (značka na konci) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundarySymbolEnd TYPPPD_KOD 20604 VALID
Hranice kat.území (na obou koncích) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundarySymbolBoth TYPPPD_KOD 20605 VALID
Hranice kat.území shora neviditelná (bez značky) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInvisible TYPPPD_KOD 20610 VALID
Hranice kat.území shora neviditelná (značka uprostřed) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/CadastralZoningBoundaryInvisibleSymbolMid TYPPPD_KOD 20612 VALID