Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Obsah

Registr číselníků obsahuje seznam číselníků a jejich hodnot využívaných pro rozšíření požadavků INSPIRE pro potřeby resortu Ceského úřadu zeměměřičského a katastrálního a uživatelů jeho dat a služeb.


Číselníky

Název Uri Platné od Platné do
Typ hranice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/BoundaryTypeValue/ 24.03.2017
Typ věcného břemene https://services.cuzk.cz/registry/codelist/EasementTypeValue/ 24.03.2017
Typ značky druhu pozemku https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/ 24.03.2017
Druh pozemku https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/ 24.03.2017
Využití území https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandUseValue/ 24.03.2017
Odkaz na umístění čísla https://services.cuzk.cz/registry/codelist/TextPositionReferenceValue/ 24.03.2017
Typ jiného prvku mapy https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OtherFeatureTypeValue/ 24.03.2017
Typ bodu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/PointTypeValue/ 24.03.2017
Typ původní geometrie https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OriginalGeometryTypeValue/ 21.04.2017
Typ protokolu online zdroje https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ 16.05.2017
Role povinných poskytovatelů https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/ 14.11.2018
Distribuční formát https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/ 14.11.2018
Typ značky bodu bodového pole https://services.cuzk.cz/registry/codelist/GeodeticPointSymbolTypeValue/ 18.02.2019
Typ služby založené na prostorových datech https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ 05.02.2020
Podmínky vztahující se k přístupu a použití https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/ 05.02.2020
Typ souřadnicového systému ZPMZ https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ZPMZCoordinateSystemTypeValue/ 01.01.2022
Typ zeměměřické činnosti https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandSurveyingActivityType/ 01.01.2022