Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Belgrade Visual Zenith -- Telescope (BLZ) data"

Belgrade Visual Zenith -- Telescope (BLZ) data


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/BLz
Titulek: Belgrade Visual Zenith -- Telescope (BLZ) data
Popis: Data ze zenitového teleskopu v Bělehradu (Srbsko).
Titulek (en): Belgrade Visual Zenith -- Telescope (BLZ) data
Popis (en): Data from th ezenith telescope in Beograd (Serbia)
Platnost: VALID
Platné od: 14.11.2018
Platné do:
Ident: BLz
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream
Symbologie: bez symbologie


Další formáty