Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Limited Error Raster Compression"

Limited Error Raster Compression


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/lerc
Titulek: Limited Error Raster Compression
Popis: LERC je otevřený rastrový obrazový formát podporující rychlé kódování a dekódování typů pixelů tak, aby zachovával co nejvyšší přesnost původního obrázku.
Titulek (en): Limited Error Raster Compression
Popis (en): LERC is open format supporting fast encoding and decoding of pixel types to preserve aximum precision of original image.
Platnost: VALID
Platné od: 14.11.2018
Platné do:
Ident: lerc
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream
Symbologie: bez symbologie


Další formáty