Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Portable Document Format"

Portable Document Format


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/pdf
Titulek: Portable Document Format
Popis: PDF je multiplatformí dokument.
Titulek (en): Portable Document Format
Popis (en): PDF is multiplatform document file.
Platnost: VALID
Platné od: 14.11.2018
Platné do:
Ident: pdf
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf
Symbologie: bez symbologie


Další formáty