Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Tištěný produkt"

Tištěný produkt


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/print
Titulek: Tištěný produkt
Popis: Zahrnuje např. tištěné mapy, publikace atd.
Titulek (en): Printed product
Popis (en): It includes for example printed maps, publications etc.
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: print
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty