Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Výměnný Formát Katastru"

Výměnný Formát Katastru


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/vfk
Titulek: Výměnný Formát Katastru
Popis: Formát VFK slouží jako výměnný formát pro poskytování informací z katastru nemovitostí.
Titulek (en): Výměnný Formát Katastru
Popis (en): VFK is exchange format for providing information from the Czech cadastre of real estates.
Platnost: VALID
Platné od: 14.11.2018
Platné do:
Ident: vfk
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Vymenny-format-ISKN-v-textovem-tvaru/Popis_VF_ISKN-v5_5.aspx
Symbologie: bez symbologie


Další formáty