Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Distribuční formát" » Číselníková hodnota "Výmenný Formát RÚIAN"

Výmenný Formát RÚIAN


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/DistributionFormatValue/vfr
Titulek: Výmenný Formát RÚIAN
Popis: Formát VFR vychází z GML a slouží jako výmenný formát pro poskytování informací z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Titulek (en): Výmenný Formát RÚIAN
Popis (en): VFR format is an extension of GML used for data exchange for information from Register of territorial identification and real estate.
Platnost: VALID
Platné od: 14.11.2018
Platné do:
Ident: vfr
Číselník: Distribuční formát
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: http://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml
Symbologie: bez symbologie


Další formáty