Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ značky druhu pozemku"

Typ značky druhu pozemku


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/
Titulek: Typ značky druhu pozemku
Popis: Číselník obsahuje typy značek druhu pozemku. Značka druhu pozemku je zobrazena v katastrální mapě a označuje vybrané druhy pozemků.
Titulek (en): Land type symbol
Popis (en): Codelist contains land type signet types. Land type signet is visible in the cadastral map and determines chosen land types.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Chmelnice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Hopgarden TYPPPD_KOD_ZNACKA 302 VALID
Vinice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Vineyard TYPPPD_KOD_ZNACKA 303 VALID
Zahrada https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Garden TYPPPD_KOD_ZNACKA 304 VALID
Ovocný sad https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Orchard TYPPPD_KOD_ZNACKA 305 VALID
trvalý travní porost https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Grassland TYPPPD_KOD_ZNACKA 306 VALID
Lesní půda bez rozlišení porostu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Forest TYPPPD_KOD_ZNACKA 308 VALID
Park, okrasná zahrada https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Park TYPPPD_KOD_ZNACKA 314 VALID
Neplodná půda https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/InfertileLand TYPPPD_KOD_ZNACKA 316 VALID
Zbořeniště, společný dvůr https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/RuinsYard TYPPPD_KOD_ZNACKA 319 VALID
Povrchová těžba nerostů a surovin https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/SurfaceMining TYPPPD_KOD_ZNACKA 701 VALID
Vodní tok širší než 2m https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Watercourse TYPPPD_KOD_ZNACKA 802 VALID
Vodní nádrž, rybník https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/WaterArea TYPPPD_KOD_ZNACKA 803 VALID
Močál, bažina https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Swamp TYPPPD_KOD_ZNACKA 804 VALID
Hřbitov https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeSymbolValue/Graveyard TYPPPD_KOD_ZNACKA 315 VALID