Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Druh pozemku"

Druh pozemku


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/
Titulek: Druh pozemku
Popis: Číselník obsahuje národní druhy pozemků (nikoliv hilucs).
Titulek (en): Land type
Popis (en): Codelist contains national land types (not hilucs).
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Orná půda https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/ArableGround DRUPOZ_KOD 2 VALID
Chmelnice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/Hopgarden DRUPOZ_KOD 3 VALID
Vinice https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/Vineyard DRUPOZ_KOD 4 VALID
Zahrada https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/Garden DRUPOZ_KOD 5 VALID
Ovocný sad https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/Orchard DRUPOZ_KOD 6 VALID
Trvalý travní porost https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/Grassland DRUPOZ_KOD 7 VALID
Lesní pozemek https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/Forest DRUPOZ_KOD 10 VALID
Vodní plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/WaterArea DRUPOZ_KOD 11 VALID
Zastavěná plocha a nádvoří https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/BuiltUpArea DRUPOZ_KOD 13 VALID
Ostatní plocha https://services.cuzk.cz/registry/codelist/LandTypeValue/OtherArea DRUPOZ_KOD 14 VALID