Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "ESRI ArcGIS Geoprocessing 10.2 REST"

ESRI ArcGIS Geoprocessing 10.2 REST


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:GP-10.2-http-rest
Titulek: ESRI ArcGIS Geoprocessing 10.2 REST
Popis:
Titulek (en): ESRI ArcGIS Geoprocessing 10.2 REST
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 17.05.2017
Platné do:
Ident: ESRI:GP-10.2-http-rest
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty