Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Protokol ECWP (Enhanced Compression Wavelet Protocol)"

Protokol ECWP (Enhanced Compression Wavelet Protocol)


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/HEXAGON:ECWP
Titulek: Protokol ECWP (Enhanced Compression Wavelet Protocol)
Popis:
Titulek (en): Enhanced Compression Wavelet Protocol (ECWP)
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 02.05.2020
Platné do:
Ident: HEXAGON:ECWP
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty