Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Webová mapová služba (WMS) verze 1.1.0"

Webová mapová služba (WMS) verze 1.1.0


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.1.0
Titulek: Webová mapová služba (WMS) verze 1.1.0
Popis:
Titulek (en): Web Map Service (WMS) v1.1.0
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 17.05.2017
Platné do:
Ident: OGC:WMS-1.1.0
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty