Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Webová mapová služba (WMS) verze 1.1.1 - operace get map"

Webová mapová služba (WMS) verze 1.1.1 - operace get map


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.1.1-http-get-map
Titulek: Webová mapová služba (WMS) verze 1.1.1 - operace get map
Popis:
Titulek (en): Web Map Service (WMS) v1.1.1 getMap operation
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 17.05.2017
Platné do:
Ident: OGC:WMS-1.1.1-http-get-map
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty