Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Webová služba WMTS (Web Map Tile Service) verze 1.0.0 - vlastnosti"

Webová služba WMTS (Web Map Tile Service) verze 1.0.0 - vlastnosti


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMTS-1.0.0-http-get-capabilities
Titulek: Webová služba WMTS (Web Map Tile Service) verze 1.0.0 - vlastnosti
Popis:
Titulek (en): Web service WMTS (Web Map Tile Service) v1.0.0 Capabilities
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 02.05.2020
Platné do:
Ident: OGC:WMTS-1.0.0-http-get-capabilities
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty