Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota ""


ID:
Titulek:
Popis:
Titulek (en):
Popis (en):
Platnost:
Platné od:
Platné do:
Ident:
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty