Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Webová služba vzhledů (WFS) verze 2.0.0"

Webová služba vzhledů (WFS) verze 2.0.0


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WFS-2.0.0
Titulek: Webová služba vzhledů (WFS) verze 2.0.0
Popis:
Titulek (en): Web Feature Service (WFS) v2.0.0
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 17.05.2017
Platné do:
Ident: OGC:WFS-2.0.0
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty