Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Soubor ke stažení"

Soubor ke stažení


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
Titulek: Soubor ke stažení
Popis:
Titulek (en): File for download
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 17.05.2017
Platné do:
Ident: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty