Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "WWW link"

WWW link


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
Titulek: WWW link
Popis:
Titulek (en): WWW link
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 17.05.2017
Platné do:
Ident: WWW:LINK-1.0-http--link
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty