Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ protokolu online zdroje" » Číselníková hodnota "Stahování dat z e-shopu"

Stahování dat z e-shopu


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download-eshop
Titulek: Stahování dat z e-shopu
Popis:
Titulek (en): Download data from e-shop
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 16.05.2017
Platné do:
Ident: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download-eshop
Číselník: Typ protokolu online zdroje
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty