Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ bodu"

Typ bodu


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/PointTypeValue/
Titulek: Typ bodu
Popis: Čísleník obsahuje typy bodových polí.
Titulek (en): Point type
Popis (en): Codelist contains point field types.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Základní bod polohového pole https://services.cuzk.cz/registry/codelist/PointTypeValue/ZBPP pointField 1 VALID
Podrobný bod polohového pole https://services.cuzk.cz/registry/codelist/PointTypeValue/PBPP pointField 2 VALID
Přidružený zajišťovací bod polohového pole https://services.cuzk.cz/registry/codelist/PointTypeValue/PZBPP pointField 3 VALID