Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Licence Creative Commons CC BY-ND 4.0"

Licence Creative Commons CC BY-ND 4.0


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CCBYND40
Titulek: Licence Creative Commons CC BY-ND 4.0
Popis: Podmínky vztahující se k přístupu a použití odpovídají licenci Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-ND 4.0).
Titulek (en): Creative Commons CC BY-ND 4.0 License
Popis (en): The Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) License is applied.
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: CCBYND40
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Symbologie: bez symbologie


Další formáty