Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití"

Podmínky vztahující se k přístupu a použití


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/
Titulek: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Popis: Číselník obsahuje hodnoty podmínek přístupu a použití, které vychází z Národního profilu pro metadata a které jsou doplněny o hodnoty používané v rámci ČÚZK.
Titulek (en): Conditions applying to access and use
Popis (en): The codelist contains possible values for conditions of access and use. These values are based on the National Metadata Profile and supplemented with values used within the Czech Office for Mapping and Cadastre.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/pricelistCharging VALID
Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/termsOfTrade VALID
Poskytování na základě smlouvy https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/agreementNeeded VALID
Podmínky pro zapůjčení dat studentům https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/termsForStudents VALID
Bez poplatků https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noCharges VALID
Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CUZKConditionsForServices VALID
Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CUZKConditionsForData VALID
Omezení hromadného stahování údajů https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/largescaleDataDownloadRestrictions VALID
Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/regulation31-1995 VALID
Dle Vyhlášky č. 358/2013 Sb. https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/regulation358-2013 VALID
Služba je zpoplatněna https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/chargedService VALID
Poskytování na základě registrace https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/registrationNeeded VALID
Žádné podmínky neplatí https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply VALID
Podmínky nejsou známy https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown VALID
Licence Creative Commons CC BY 4.0 https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CCBY40 VALID
Licence Creative Commons CC BY-SA 4.0 https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CCBYSA40 VALID
Licence Creative Commons CC BY-ND 4.0 https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CCBYND40 VALID
Licence Creative Commons CC BY-NC 4.0 https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CCBYNC40 VALID
Licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CCBYNCSA40 VALID
Licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CCBYNCND40 VALID
Pouze pro oprávněné uživatele https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/authorizedUsers VALID
Copyright (všechna práva vyhrazena) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright VALID