Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK"

Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/CUZKConditionsForServices
Titulek: Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK
Popis: Podmínky přístupu a použití se řídí Podmínkami poskytování síťových služeb ČÚZK: https://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-sitovych-sluzeb-CUZK.aspx.
Titulek (en): Conditions for provision of ČÚZK network services of spatial data
Popis (en): The conditions applying to access and use are governed by the Conditions for Provision of ČÚZK Network Services of Spatial Data: https://www.cuzk.cz/English/Practical-Information/Conditions-of-Provision-for-Spatial-Data-and-Netwo/Conditions-for-Provision-of-CUZK-Network-Services.aspx.
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: CUZKConditionsForServices
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: https://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-sitovych-sluzeb-CUZK.aspx
Symbologie: bez symbologie


Další formáty