Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Poskytování na základě smlouvy"

Poskytování na základě smlouvy


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/agreementNeeded
Titulek: Poskytování na základě smlouvy
Popis: Produkt je poskytován na základě smlouvy.
Titulek (en): Provision only on the base of an agreement
Popis (en): The product is provided only on the base of an agreement.
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: agreementNeeded
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty