Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Pouze pro oprávněné uživatele"

Pouze pro oprávněné uživatele


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/authorizedUsers
Titulek: Pouze pro oprávněné uživatele
Popis: Přístup a použití jsou možné pouze pro oprávněné uživatele.
Titulek (en): For authorized users only
Popis (en): Only authorized users are allowed to access and use.
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: authorizedUsers
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty