Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE


ID:
Titulek:
Popis:
Titulek (en):
Popis (en):
Platnost:
Platné od:
Platné do:
Ident:
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty