Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Podmínky nejsou známy"

Podmínky nejsou známy


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
Titulek: Podmínky nejsou známy
Popis: Podmínky vztahující se k přístupu a použití nejsou známy.
Titulek (en): Conditions to access and use unknown
Popis (en): The conditions applying to access and use are unknown.
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: conditionsUnknown
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
Symbologie: bez symbologie


Další formáty